Bryom AB hjälper verksamheter och omsorgspersonal att höja kompetensen inom demensområdet.

Bertha Ragnarsdóttir har stor erfarenhet när det kommer till att implementera metoder och verktyg för att ge stöd åt personer med demenssjukdom/kognitiv svikt och deras anhöriga.
Hon utbildar, rådger, handleder och inspirerar omsorgs- och vårdpersonal för att skapa bättre kvalitet i arbetet med demenssjuka personer och deras anhöriga.

23 fall & berättelser om samarbete mellan personal och anhöriga
Äntligen ute för köp!

Anpassat för hemtjänst och för särskilt boende.

Läs mer & se video

Här är ditt liv Greta Pettersson. Bok & Studiebok om levnadsberättelse & levnadsväska som metod

Personal och anhöriga får verktyg och kunskap till att skriva en
levnadsberättelse.
Köp här - 400 kr