Bryom AB hjälper verksamheter och omsorgspersonal att höja kompetensen och inom demensområdet.

Få har djupare erfarenhet än Bertha Ragnarsdottir när det kommer till att implementera metoder och processer för att ge stöd åt personer med demenssjukdom och kognitiv svikt. För personerna med demenssjukdom, för de anhöriga, för personalen. Hon utbildar, rådger, handleder och inspirerar omsorgs- och vårdpersonal för att skapa bättre kvalitet i arbetet med demenssjuka personer och dess anhöriga.

23 fall & berättelser om samarbete mellan personal och anhöriga

Äntligen ute för köp!

Anpassat för hemtjänst och för särskilt boende respektive

Läs mer

Här är ditt liv Greta Pettersson. Bok & Studiebok om levnadsberättelse & levnadsväska som metod

Personal och anhöriga får en metod och bakomliggande orsak till att skriva en levnadsberättelse.
Köp här - 400 kr