23 fall om samarbetet mellan anhöriga & personal

Äntligen ute!
"Varför är det så svårt" är utbildningsmaterial med fall, reflektioner, djupdykningar och kort i hård papp som personal kan lära sig av och reflektera tillsammans kring.

Bertha & Gun Aremyr har gjort tagit fram detta för att stötta och underlätta för vård- och omsorgspersonal inom demensområdet.

Lådorna är späckade med fall, berättelser, fakta och reflektioner från situationer som Bertha & Gun själva har varit med om och analyserat på djupet. Det finns två varianter, en för hemtjänst och en för särskilt boende

Lådor och medföljande häften och spelkort kostar 1200 kronor (ex moms & frakt)
Köp direkt - variant för hemtjänst
Köp direkt - variant för särskilt boende

"Varför är det så svårt?" 23 genomarbetade fall kring samarbetet mellan anhöriga och personal i demens-situationer framtaget av Bertha  & Gun Aremyr.

För 1200 kronor ingår

23 Fall

Berättelser från verkligheten kring samarbetet mellan anhöriga till demens sjukdom och personal

Med reflektionsfrågor

Bak-grund

Varje fall har en bakgrundsberättelse som fördjupar sig i fallen. Medföljande frågor

Fakta

Enskilda faktablad per fall medföljer med relevanta regler och lagar som

För-djupning

Bertha & Guns tankar kring varje fall, samt förslag till samarbete och processer i alla fallen.
Köp direkt - variant för hemtjänst
Köp direkt - variant för särskilt boende

Här är ditt liv Greta Pettersson. 400 kr

Bok & Studiebok om levnadsberättelse & levnadsväska som metod

Personal och anhöriga får en metod och bakomliggande orsak till att skriva en levnadsberättelse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Köp den direkt med kort