23 fall om samarbetet mellan anhöriga & personal

Äntligen ute!
"Varför är det så svårt" är utbildningsmaterial med fall, reflektioner, djupdykningar och faktakort som personal kan lära sig av och reflektera tillsammans kring.

Bertha & Gun har tagit fram materialet för att stötta och underlätta för vård- och omsorgspersonal och anhöriga inom demensområdet. Samt för elever på olika vårdutbildningar.

Lådorna är späckade med fallbeskrivningar/ berättelser, fakta och reflektioner från situationer som Bertha & Gun själva har varit med om och analyserat på djupet.

Låda och medföljande material kostar 1300 kronor (ex moms & frakt). 1100 kr vid beställning av 3 eller fler.
Köp direkt - variant för hemtjänst, dagverksamhet, växel och korttidsboende
Köp direkt - variant för särskilt boende

"Varför är det så svårt?" 23 genomarbetade fallbeskrivningar kring samarbetet mellan anhöriga till personer med demenssjukdom och personal. Framtaget av Bertha  & Gun.

För 1300 kronor ingår

23 Fall

Berättelser från verkligheten kring samarbetet mellan anhöriga och personal.
Reflektionsfrågor till varje fall.

Bak-grund

Varje fall har en bakgrundsberättelse med ännu fler reflektionsfrågor.

Fakta

Flera relevanta faktakort medföljer.

För-djupning

Bertha & Guns tankar kring varje fall, samt förslag till samarbete och åtgärder finns i fördjupningshäftet.
Köp direkt - variant för hemtjänst
Köp direkt - variant för särskilt boende

Här är ditt liv Greta Pettersson. 400 kr

Bok & Studiebok om levnadsberättelse & levnadsväska som metod

Personal och anhöriga får en metod och bakomliggande orsak till att skriva en levnadsberättelse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Köp den direkt med kort