Här är ditt liv Greta Pettersson. Bok om levnadsberättelse & levnadsväska som metod

Personal och anhöriga får verktyg och kunskap till att skriva en
levnadsberättelse.
Köp båda här - 400 kr

Här är ditt liv Greta Pettersson - Studiebok

Studieboken har skrivits som en separat bok till huvudboken. Den innehåller olika fallbeskrivningar byggda på Gretas liv. Tanken är att läsarna ska kunna använda fallbeskrivningarna som diskussionsunderlag.

Urval av Publikationer

Utbildningsmaterial
January 12, 2023

Varför är det så svårt? Mötet mellan personal & anhöriga

Utbildningsmaterial med fall, reflektioner, djupdykningar och faktakort som personal kan lära sig av och reflektera tillsammans kring
Skrivet av
Gun Aremyr
Artiklar i tidningar
February 1, 2014

I huvudet på en 100-åring. För mycket grönsaker!

Efter all kamp om att fä plats pa ett äldreboende har 100-ärige Melker Norgren nu äntligen flyttat till det efterlängtade värd- och omsorgsboendet Liljebacken.
Rapporter
January 18, 2013

Demensarbetslag i hemtjänst

Ge personer med demenssjukdom bättre omvårdnad, större trygget och ökade förutsättningar att bo kvar i hemmet genom "demensarbetslag"
Artiklar i tidningar
January 10, 2010

Det är en konst att bemöta personer med demenssjukdom på rätt sätt

Hur bemöter man personer med demenssjukdom på rätt sätt? Bertha skriver om faktiska fall och hur teamen applicerat metoder för att röra sig framåt

Här är ditt liv Greta Pettersson

Levnadsberättelsen och Levnadsväskan som arbetsmetod

Här är ditt liv Greta Pettersson - Studiebok

Studiebok med fallbeskrivningar som hjälper er utveckla metoder kring levnadsberättelse och levnadsväska