Bertha Ragnarsdottir

Grundare av bryom
bertha@bryom.se

Bertha Ragnarsdóttir har stor erfarenhet när det kommer till att implementera metoder och verktyg för att ge stöd åt personer med demenssjukdom/kognitiv svikt och deras anhöriga.Hon utbildar, rådger, handleder och inspirerar omsorgs- och vårdpersonal för att skapa bättre kvalitet i arbetet med demenssjuka personer och deras anhöriga.

Articles written by 

Bertha Ragnarsdottir

Advice
December 12, 2022

Tackling workplace issues with grace

Finding unique, considerate ways to ensure cross-department harmony