Gun Aremyr

Samarbetare

Gun Aremyr är arbetsterapeut med magisterexamen. Hon har föreläst inom demensområdet sedan 1990 och medverkat på de nationella Demensdagarna i såväl Sverige, Norge som Danmark samt föreläst i Japan. Gun Aremyr driver ett nationellt e-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet. Som styrelsemedlem i Svenska Nätverket för Demenskunskap är hon medarrangör av en tvärprofessionell konferens, Svenska Demensdagarna, årligen.

För Myndigheten för delaktighet har Gun tillsammans med Helle Wijk skrivit: Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet som innehåller en checklista. Hon har dessutom skrivit och varit medförfattare till fem läroböcker på demensområdet.

Gun har arbetat med geriatrik, anhörigstöd, minnesutredning, varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden samt föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom. Gun håller i utbildningen Kognitivt stöd vid demenssjukdom på HMC Sverige.

Articles written by 

Gun Aremyr

No items found.