Här är ditt liv Greta Pettersson - Studiebok

Studiebok med fallbeskrivningar som hjälper er utveckla metoder kring levnadsberättelse och levnadsväska

Här är ditt liv, Greta Pettersson, Studiebok
Studieboken har skrivits som en separat bok till huvudboken. Den innehåller olika fallbeskrivningar byggda på Gretas liv. Tanken är att läsarna ska kunna använda fallbeskrivningarna som diskussionsunderlag. Där har jag sammanställt aktuell vetenskap och forskning kring fallbeskrivningarna med tips och råd om hur just Greta kan tänkas få hjälp i de aktuella situationerna. Förhoppningsvis kan läsarna överföra råden som presenteras till de omsorgstagare de kommer i kontakt med. Referenser och lästips finns i separat kapitel i denna bok och sist finns två formulär som bilagor. Utgiven av Gothia fortbildning. Endast fåtal exemplar kvar hos författaren.

Liknande

Utbildningsmaterial
March 16, 2023

Varför är det så svårt? Mötet mellan personal & anhöriga

Utbildningsmaterial med fall, reflektioner, djupdykningar och faktakort som personal kan lära sig av och reflektera tillsammans kring
Utbildningsmaterial
February 27, 2023

Här är ditt liv Greta Pettersson - Studiebok

Studiebok med fallbeskrivningar som hjälper er utveckla metoder kring levnadsberättelse och levnadsväska