Artiklar i tidningar
January 10, 2010

Det är en konst att bemöta personer med demenssjukdom på rätt sätt

Hur bemöter man personer med demenssjukdom på rätt sätt? Bertha skriver om faktiska fall och hur teamen applicerat metoder för att röra sig framåt

"Sa du Smörblomman? Har jag hamnat pà nagon slags dagis?" Det är Astrids kommentar när hon mitt i natten letar sig fram till dagrummet och fragar en för henne okänd man om var hon befinner sig. Med kunskap om metoder för bemötande av per- soner med demens kan personalen underlätta Astrids situation.

Liknande

Artiklar i tidningar
February 24, 2023

I huvudet på en 100-åring. För mycket grönsaker!

Efter all kamp om att fä plats pa ett äldreboende har 100-ärige Melker Norgren nu äntligen flyttat till det efterlängtade värd- och omsorgsboendet Liljebacken.
Artiklar i tidningar
February 24, 2023

Det är en konst att bemöta personer med demenssjukdom på rätt sätt

Hur bemöter man personer med demenssjukdom på rätt sätt? Bertha skriver om faktiska fall och hur teamen applicerat metoder för att röra sig framåt