Artiklar i tidningar
February 1, 2014

I huvudet på en 100-åring. För mycket grönsaker!

Efter all kamp om att fä plats pa ett äldreboende har 100-ärige Melker Norgren nu äntligen flyttat till det efterlängtade värd- och omsorgsboendet Liljebacken.

Efter all kamp om att fä plats pa ett äldreboende har 100-ärige Melker Norgren nu äntligen flyttat till det efterlängtade värd- och omsorgsboendet Liljebacken.

Bertha Ragnarsdóttir besökte honom isällskap med hans dotter Eva islutet av mars. De stannade over en helg och övernattade ihans hus.

Liknande

Artiklar i tidningar
February 24, 2023

I huvudet på en 100-åring. För mycket grönsaker!

Efter all kamp om att fä plats pa ett äldreboende har 100-ärige Melker Norgren nu äntligen flyttat till det efterlängtade värd- och omsorgsboendet Liljebacken.
Artiklar i tidningar
February 24, 2023

Det är en konst att bemöta personer med demenssjukdom på rätt sätt

Hur bemöter man personer med demenssjukdom på rätt sätt? Bertha skriver om faktiska fall och hur teamen applicerat metoder för att röra sig framåt