Artiklar i tidningar
January 10, 2013

Tidningen demensomsorg: "Levnadsberättelsen är allt"

Huvudpoäng i artikeln

Hur ska man bemöta en person som man inte vet ett dugg om? Det undrade Bertha Ragnars- dóttir och skrev boken ”Här är ditt liv Greta Pettersson”. En bok om vikten av att skriva och använda levnadsberättelsen i vården och omsorgen.
Bertha ragnarsdóttir är fil.mag i so- cial omsorg, projektledare inom Linköpings kommunala äldreomsorg, där hon har startat upp de så kallade dal lagen, 7 demensteam inom hemtjänsten. Hon handleder personalgrupper inom hemtjänst och särskilda boenden. Bertha sitter med i styrgruppen för svenskt BPsd register, i svenska nätverket för demenskunskap och i redaktionsrådet för tidningen Äldreomsorg. Hon har varit med om att starta upp ett BPsd- boende och startat ett nätverk för un- dersköterskor i Östergötland. och hon har arbetat som kurator med stödsamtal både för personer med demenssjukdom och för deras anhöriga. med sina 25 år inom äldre- och demensområdet vet hon vad hon talar om. dessutom vidareutbildar hon sig ständigt. nyli- gen avslutade hon en utbildning i nationell värdegrund.
– Alla borde få vakna upp med en förväntan på dagen! säger Bertha ragnarsdóttir.
Hon förklarar att det kan vara en viss mat, en aktivitet eller det goda samtalet, som man ser fram emot. men hur ska vårdpersonalen skapa en förväntan hos en person med demenssjukdom som man inte vet någonting om? det är därför levnadsberättelsen behövs. men när hon handledde vårdpersonal fick hon ofta höra:
– Vi har inte tid att läsa levnadsberät- telser.
– Vi har inte fått in dem.
Bertha Ragnarsdóttir kände att något måste göras. Hon skyndade sig att skriva en bok om varför det är så viktigt med levnadsberättelsen och hur man bäst gör detta.

Liknande

Artiklar i tidningar
February 24, 2023

I huvudet på en 100-åring. För mycket grönsaker!

Efter all kamp om att fä plats pa ett äldreboende har 100-ärige Melker Norgren nu äntligen flyttat till det efterlängtade värd- och omsorgsboendet Liljebacken.
Artiklar i tidningar
February 24, 2023

Det är en konst att bemöta personer med demenssjukdom på rätt sätt

Hur bemöter man personer med demenssjukdom på rätt sätt? Bertha skriver om faktiska fall och hur teamen applicerat metoder för att röra sig framåt