Rapporter

Rapporter
February 27, 2023

Demensarbetslag i hemtjänst

Ge personer med demenssjukdom bättre omvårdnad, större trygget och ökade förutsättningar att bo kvar i hemmet genom "demensarbetslag"